Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht, WRR-rapport

2020 – De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft het rapport ‘Het betere werk’ geschreven omdat ‘goed werk essentieel is voor brede welvaart: voor de kwaliteit van leven van individuen, voor de economie en voor de samenleving. De WRR pleit ervoor om ‘goed werk voor iedereen’ te zien als belangrijke maatschappelijke opdracht voor bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid. 

Drie bepalende ontwikkelingen
Drie ontwikkelingen bepalen de hoeveelheid werk, wie werkt en de kwaliteit van werk, dat zijn:
de technologisering van werk door robots, cobots en kunstmatige intelligentie;
de flexibilisering van werk;
de intensivering van werk

Goed werk
Goed werk is grip hebben op;
geld, werk dat voldoende (financiële) zekerheid oplevert, ook op de lange termijn;
het werk met een zekere vrijheid, waarbij een beroep wordt gedaan op capaciteiten en goede sociale relaties worden onderhouden;
het leven, werk met voldoende tijd en ruimet om het te combineren met zorgtaken en een privéleven.

Een dag op het werk van…
Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf over: Een dag op het werk van…. de vrachtwagenchauffeur, de leerkracht, de orderpicker, de ict’er, de floormanager, de accountant of de thuiszorger.

 

Conclusies
De WRR concludeert dat Nederland niet voorop loopt in Europa als het om kwaliteit van het werk gaat. Dit kan en moet beter en daarvoor doet de Raad 9 aanbevelingen.

  1. Voorkom oneerlijke concurrentie tussen werkenden met verschillende contractvormen.
  2. Ontwikkel een stelsel van contract-neutrale basisverzekeringen en voorzieningen voor alle burgers, een stelsel dat past bij de nieuwe wereld van werk.
  3. Vernieuw het actief arbeidsmarktbeleid, onder andere door meer aandacht voor persoonlijke begeleiding.
  4. Geef mensen met een uitkering en weinig kans op de arbeidsmarkt een basisbaan.
  5. Ontwikkel een programmatische aanpak voor goed werk binnen bedrijven en instellingen.
  6. Versterk de positie van werkenden binnen arbeidsorganisaties.
  7. Schep meer mogelijkheden om mensen de keuze te laten hoeveel uren ze willen werken, onder andere door goede kinderopvang en ouderenzorg te bieden en meer werken makkelijker afdwingbaar te maken.
  8. Zorg voor langdurige, collectief betaalde verlofregelingen voor zorg en meer zeggenschap over arbeidstijden.
  9. Maak de drie condities van goed werk en de verdeling hiervan over de bevolking tot basis van overheidsbeleid en volg deze in de Monitor Brede Welvaart. 

Referentie
‘Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht.’ (2020) Den Haag, De wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, WRR-rapport nr.102.
Tegelijk met dit rapport zijn vijf working papers verschenen die zijn geschreven door onderzoekers van TNO, Tilburg University, de Universiteit van Amsterdam, Het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Erasmusuniversiteit.
Het rapport en de working papers zijn te vinden op de website van de WRR: https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2020/01/15/het-betere-werk

 

Thema’s: Arbeidsverhoudingen, Sociale innovatie
Sector: n.v.t.
Bron: beleidsrapport