Handboek Sociale Innovatie

2008 – Sociale innovatie staat de laatste jaren hoog op de agenda. Zowel in het innovatiebeleid als in het werkgelegenheidsbeleid komen we sociale innovatie tegen. Maar wat is sociale innovatie? Is het een interessante manier om tegen organisatievernieuwing aan te kijken? Of is het een containerbegrip geworden waar alles wat maar met hrm te maken heeft onder valt? Ligt de focus vooral op verhoging van de arbeidsproductiviteit (slimmer werken) of op de verbetering van de kwaliteit van de arbeid? Of moet het vooral gaan om verhoging van de innovatieve competenties van de organisatie.? De auteurs in dit katern hebben elk een eigen visie op sociale innovatie. Wat hen bindt, is een grote betrokkenheid bij het vernieuwen van arbeidsorganisaties met als uitgangspunt dat het succes van de organisatie om mensen draait.

De ondernemingsraad van 2008 kan niet om het thema sociale innovatie heen. Sociale innovatie integreert drie centrale elementen van de bevoegdheden van de ondernemingsraad: strategie van de onderneming (informatierecht), organisatiestructuur (adviesrecht) en ondersteunende sociale systemen (instemmingsrecht).

Stilstand is achteruitgang, dat geldt ook voor de sociale aspecten van de onderneming.