Handboek Innovatie Monitor Openbaar Bestuur

InAxis

2004 – Dit instrument brengt het innovatieve vermogen van organisaties in kaart en reikt een strategie aan hoe dit te vergroten. Daarnaast kunnen overheden zich met dit instrument onderling vergelijken. Zo komen zij te weten welke overheidsorganisatie goed is in innovatie en waar wat van te leren valt om verder te komen.

In de 100.000+ gemeenten wordt het instrument nu volop toegepast en dat levert vruchtbare discussies op. De Innovatiemonitor is toepasbaar op het hele openbaar bestuur. Dit handboek toont wat het instrument voor uw organisatie kan betekenen.

De publicatie Handboek Innovatiemonitor Openbaar Bestuur (2004) van InAxis is te vinden in de bijlagen.

Keywords: innovatie & innovatievermogen, monitoring & evaluatie