Grünbuch Arbeiten 4.0. Arbeit weiter denken

2015 – Het Duitse ministerie voor Arbeit und Soziales (verg. Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een groenboek uitgebracht over ‘Werken 4.0. Doordenken over arbeid’.

Doel

Het ministerie beoogt met dit groenboek een dialoog op gang te brengen over hoe de Duitsers willen werken en welke keuzemogelijkheden er zijn voor ondernemingen, werknemers, sociale partners en de politiek. 

Inhoud

In het groenboek worden beschrijvingen van trends en scenario’s gegeven, analyses gepresenteerd, en open vragen geformuleerd, bijvoorbeeld over de betekenis voor de instituties van welvaartsmaatschappij en er wordt beschreven hoe het ministerie zich de dialoog voorstelt.  

Dialoog

Het ministerie wil een brede maatschappelijke dialoog entameren en een discussie onder experts (www.arbeitenviernull.de).

Het Groenboek is in april 2015 verschenen en zal eind 2016 uitmonden in een Witboek. 

Reactie DGB
In november 2015 heeft de grote Duitse vakcentrale, de Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) een digitaliseringscongres (Digitalisierungskongress) gehouden. De voorzitter van de DGB pleitte voor ‘goede arbeid 4.0′. Dat betekent onder meer: eerlijke flexibiliteit en duidelijke regels en wetgeving om werknemers tegen de risico’s van de digitale maatschappij te beschermen. Als risico’s noemt hij minutieuze controle van gedrag en prestaties en het vervallen van regels door het vervagen van nationale, organisatie en tijdgrenzen.

Verwijzing

Grünbuch Arbeiten 4.0. Arbeit weiter denken. Ministerium für Arbeit und Soziales. April 2015. De pdf. van het  Groenboek is als bijlage toegevoegd. Tevens is een Nederlandse samenvatting van het Groenboek als bijlage opgenomen.  
Het persbericht van de DGB conferentie en de rede van de voorzitter zijn als bijlage toegevoegd.