Grown Up Digital - Don Tapscott

2008 – “Als je de Netgeneratie begrijpt, dan zal je de toekomst begrijpen”. Dat is de uitdaging die dit boek ons meegeeft.

Het boek is geïnspireerd op een vier miljoen dollar kostend onderzoek, waar meer dan 11.000 jonge mensen aan deel hebben genomen. De onderzoeker/auteur heeft tijdens het onderzoek ontdekt dat het geen groep verwende “screenagers” met concentratieproblemen en een gebrek aan sociale vaardigheden is, maar een verrassend slimme gemeenschap die revolutionair nieuwe manieren heeft ontdekt met betrekking tot denken, interactie, werken en  om te ‘socializen’. Screenagers vormen de eerste generatie die opgegroeid is met tv, computers, muziek downloads, instant messaging (zoals MSN) en GSM.

Er worden in het boek inzichten gegeven ten aanzien van onderstaande thema’s:

  • De manier waarop het brein van de Netgeneratie informatie verwerkt;
    Het brein van de Netgeneratie is door de andere manier van leven anders gevormd.  De gedachtegang van de Netgeneratie is sneller en gaat niet via de oorspronkelijke routes (begin tot eind). Ook switcht de Netgeneratie sneller en makkelijker tussen taken, echter zijn ze ook makkelijker afgeleid door invloeden zoals bijvoorbeeld MSN-vensters. Verder worden onderzoeken m.b.t. geheugen en kritisch denken besproken.
  • Zeven manieren om jong talent aan te trekken en bij het werk betrokken te houden: Ontwerp werksystemen zodat ze passen bij de nieuwe generatie (1), herdefinieer de invulling van autoriteit (2), evalueer werving: initieer relaties (3), evalueer training met het oog op een leven lang leren (4), verban Facebook en sociale netwerken niet (5), creëer blijvende relaties (6) en laat de kracht van de Net Generatie los in je organisatie, luister naar ze en geef ze inspraak in vernieuwingen (7).
  • Zeven richtlijnen voor opleiders om het potentieel van de Net Generatie te benutten: gooi technologie niet in het klaslokaal in de  hoop dat er iets goed uit voort komt (1), geef minder les, stel vragen, laat de studenten vragen stellen en interacteer (2), stimuleer studenten om samen te werken (3), focus op een leven lang leren, niet leren voor het halen van tentamens (4), gebruik technologie om leerlingen te leren kennen en leerprogramma’s af te stemmen op de leerlingen (5), ontwikkel studieprogramma’s zodat ze passen bij de nieuwe generatie (6) en herontdek jezelf als onderwijzer (7).
  • Ouderschap 2.0: de nieuwe generatie heeft meer behoefte aan contact met de familie en vraagt vaker advies aan ouders dan Generatie X. Accepteer dat je kinderen op een aantal gebieden een autoriteit zijn geworden en meer kennis hebben dan jijzelf. Benut dit om een betere band te creëren.
  • Burger Net: de manier waarop jongeren en internet de democratie veranderden.
    De Netgeneratie is betrokken, zoekt actief naar ‘waarheden’ en is in staat veel mensen te activeren via internet.  

 

Al met al neemt de auteur sterk positie in tegen alle negativiteit over de Net Generatie. Hij verwijst hierbij veel naar onderzoeken en aansprekende voorbeelden. Het boek is derhalve erg geschikt om te gebruiken als bron om positieve punten aan te halen over de jongste generatie op de arbeidsmarkt. Verder geeft het boek een aantal goede ‘spelregels’ over hoe de sterke punten van deze nieuwe generatie naar voren te halen.

ISBN: 9780071508636

Keywords: Talentontwikkeling