Groene en digitale transities in 'goede banen' leiden

Criteria voor 'goed werk'

2022 – In dit paper zet Frank Pot  de criteria voor goed werk uiteen en geeft er de wetenschappelijke onderbouwing voor. Want: ‘Het betere werk’ is volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ‘de nieuwe maatschappelijke opdracht’. Een slechte kwaliteit van werk is in strijd met de menselijke waardigheid, vormt een risico voor de fysieke en mentale gezondheid, brengt kosten voor organisaties en maatschappij met zich mee, leidt tot verspilling van talent en suboptimale prestaties van organisaties. Het marktmechanisme leidt echter niet vanzelf tot ‘goed werk’. Er zijn zelfs tekenen van verslechtering. Bovendien zal de toekomst van werk er anders uitzien door groene en digitale transities. Daarom zijn beleid en acties nodig van sociale partners en overheid. Objectieve criteria voor de kwaliteit van werk, ‘gebaseerd op de stand van de wetenschap en de professionele dienstverlening’ (Arbeidsomstandighedenwet, art. 3) kunnen daarbij helpen.

De paragrafen

Het paper bevat de volgende paragrafen:

  • Waarom criteria voor de kwaliteit van werk er toe doen;
  • Waardoor wordt de kwaliteit van arbeid bepaald?
  • Ontwikkelingen in de kwaliteit van werk:
  • Criteria voor de kwaliteit van werk;
  • Hoe kan de kwaliteit van werk worden verbeterd?

 

Referentie

Pot, Frank: ‘Groene en digitale transities in ‘goede banen’ leiden – Criteria voor ‘goed werk’.  Paper Nederlandse ArbeidsmarktDag 2022; 6 oktober 2022.

en

Frank Pot, Transities en goed werk. In: Tijdschrift voor HRM 19/12/2022: te vinden op internet via:

Transities en goed werk – Tijdschrift voor HRM