GRIP; Het geheim van slim werken

2019 – In dit boek legt Rick Pastoor uit hoe je meer grip kunt krijgen en houden op je eigen werk en daarmee op je eigen leven.
Zijn belangrijkste inspiratiebronnen zijn: Getting things done van David Allen en Deep Work van Cal Newport.
Het boek bestaat uit drie delen: 1) Grip op je week; 2) Grip op je jaar; 3) Grip op je leven. Hieronder vatten we de tekst op hoofdpunten samen.

Grip op je week
Het belangrijkste en regel één is: je agenda is heilig. De auteur geeft diverse adviezen over hoe je (digitale) agenda voor een week op te stellen en bij te houden, prioriteiten te stellen en focus te houden. Regel twee is: bewaar nooit meer iets in je hoofd. Maak naast je agenda een slimme takenlijst en maak notities en aantekeningen in een notitie-app. Voor wat betreft e-mail is de regel: doe dat nooit meer tussendoor, maar plan het als blok in je agenda. Regel vier is: doe wekelijks een opschoon- en planningsactie.
Voor de dagelijkse activiteiten geldt: begin met wat in je agenda staat, doe dan de taken die op je takenlijst staan en check tenslotte je email.

Grip op je jaar
In dit deel gaat het om ‘wat je beweegt’ en ‘waarom’. Eerst zet de auteur uiteen hoe je er achter komt wat je beweegt en hoe dat om te zetten in concrete doelen. Dan gaat het er om een jaarplan met uitdagende doelen te maken, die je ook gaat halen. De auteur adviseert per kwartaal op de resultaten te reflecteren en zo nodig plannen aan te passen. Een jaarlijks review is ook aan te raden. Pastoor bepleit het zoeken van een ‘accountability-partner’, een peer met wie een wekelijkse sessie nuttig kan zijn, en een ieder geval kwartaalgesprekken en een jaarreview dienen te worden gehouden.

Grip op je leven
Hoe maak je jezelf steeds een beetje beter, dat is het vraagstuk in dit deel. Wellicht zijn er karaktereigenschappen of gedragskenmerken die je verbeteren wilt. De auteur geeft tips over hoe dat aan te pakken en jezelf gezond te ontwikkelen.
E
en hoofdstuk is geweid aan ‘hoe leer je beter luisteren’. Want we weten oneindig veel meer dingen niet dan wel. In de laatste twee hoofdstukken geeft de auteur aanwijzingen hoe je kunt leren strategisch te denken en groter te denken.

Referentie
Pastoor, Rick. (2019) ‘GRIP, Het geheim van slim werken’. Uitgeverij NZ.

Thema: slim werken
Sector: n.v.t.
Bron: Boek