Getting the Right Things Done

2006 – Een praktische handleiding voor planning en uitvoering
Getting the Right Things Done is bedoeld voor leiders op alle niveaus en uit alle sectoren – van CEO’s tot leiders van klantenteams – en helpt een antwoord te vinden op de volgende vragen:

  • Wat zijn de grondbeginselen van strategy deployment?
  • Wat komt er allemaal kijken bij een implementatie?
  • Wat zijn de onderliggende mentale modellen en in welke opzichten verschillen die van de traditionele managementmentaliteit?
  • Wat voor soort management is ervoor nodig?

Getting the Right Things Done laat zien hoe strategy deployment je activiteiten kan focussen en op elkaar kan afstemmen, en hoe het je in staat stelt om snel te reageren op kansen en bedreigingen. Strategy deployment is een beproefde methode voor planning en uitvoering die al meer dan 25 jaar door bedrijven als Toyota wordt gebruikt om mensen op alle niveaus van een organisatie ‘mee te krijgen’ en op die manier markten te domineren.

ISBN: 978 90 78413 02 8

Keywords: Dynamisch managen & leiderschap, Flexibel organiseren