Generatie Y: onthYped

Er is veel geschreven over jonge medewerkers (generatie Y)en wat zij van hun werkgever verwachten. In dit onderzoeksrapport wordt de vraag behandeld wat de jongste generatie medewerkers belangrijk vindt op het gebied van interne communicatie en hoe zij de interne communicatie op dit moment waarderen.

Doelstelling onderzoek

Dit onderzoek wil zowel boven tafel krijgen of de generatie Y verschilt van oudere generaties op het gebied van interne communicatie. Wat vinden zij belangrijk? Hoe waardeert deze generatie de interne communicatie? Daarnaast wordt onderzocht in welke mate leidinggevenden kijken naar de jonge medewerkers. Hebben zij inderdaad een andere benadering nodig?

Aanpak

Dit onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

-Literatuurstudie naar het onderwerp

-Online enquête onder werknemers van zes grote Nederlandse organisaties

-Interviews met leidinggevenden

Resultaten

Uit het literatuuronderzoek kwamen tal van veronderstellingen over generatie Y naar voren. Veel van deze veronderstellingen worden door leidinggevenden herkend maar blijken nog geen rol te spelen op de werkvloer. Uit de resultaten blijkt dat generatie Y zich op dit moment voornamelijk aan de organisatie aanpast in plaats van andersom. Typische generatie Y kenmerken die in de literatuur gevonden werden, zoals co-creatie en netwerken, zijn in de werksfeer nog nauwelijks terug te zien.

Opvallend is dat de aanwezigheid van interactieve media voor jongeren van minder groot belang is dan over het algemeen wordt aangenomen, middelen spelen voor hen een ondergeschikte rol. Het zijn met name inhoudelijke factoren in interne communicatie die voor generatie Y van belang zijn.

Openheid en toegankelijkheid van informatie zijn hier voorbeelden van. Daarin verschilt generatie Y niet van oudere werknemers. Als het gaat om invloed op besluitvorming binnen de organisatie blijken de jongeren dit zelfs minder belangrijk te vinden dan oudere werknemers. De wensen en behoeften van generatie Y werknemers lijken in dit stadium vooral te verklaren vanuit de fase in loopbaan waarin zij verkeren in plaats van de generatie waartoe zij behoren. Voor de veelal net ingetreden generatie Y medewerkers heeft op dit moment het krijgen van goede begeleiding de hoogste prioriteit.

Ondanks alle voorspellingen over grote verschillen tussen generatie Y en oudere werknemers blijkt uit dit onderzoek dat hier op dit moment nog weinig van te zien is op de werkvloer. In de toekomst, wanneer de samenstelling van het medewerkersbestand verandert, kan hier mogelijk een verschuiving in plaats gaan vinden. Dit onderzoek vormt een goede basis om trends te begrijpen en verontrustende artikelen te relativeren.

Zie de bijlage voor het volledige onderzoeksartikel Generatie Y: onthyped (2009) van M. Verhoeven en M. Reerink.