Gebalanceerde flexibiliteit

2015 – ‘Gebalanceerde flexibiliteit’  is een webpublicatie van TNO. In dit boek worden een visie, een strategie en een aanpak om in bedrijven tot een gebalanceerde flexibiliteit te komen, uiteen gezet.

Deze handreiking geeft een visie op het onderwerp: waar komt de behoefte van organisaties aan flexibiliteit vandaan, hoe ontwikkelt arbeidsflexibiliteit zich in Nederland, wat zijn risico’s en wat zijn kansen voor werknemers en werkgevers.

Het betoog wordt ondersteund door interviews met een FNV-bestuurder en een ondernemer. Tien voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe organisaties bewuster kunnen omgaan met flexibiliteit zodat de risico’s worden verminderd en de kansen vergroot. 

Korte inhoud

Gebalanceerde flexibiliteit is een weloverwogen keuze van werkgevers voor vormen van arbeidsflexibiliteit die passen bij de strategie van de organisatie en die rekening houden met de behoeften van de werknemers.

Vormen van flex.

Het kwadrant hieronder geeft de vier vormen van flex weer, die worden onderscheiden.

 

 

Kwantitatief

Kwalitatief

Intern

Deeltijdcontracten

Flexibele werktijden

Overwerk

Brede inzetbaarheid

Flexibele houding personeel

Extern

Flexibele contracten

Uitbesteden

Inbesteden


Mogelijkheden voor balans

Uit de analyses en de cases blijkt dat er goede mogelijkheden zijn om een balans te vinden. Brede inzet van werknemers en taakroulatie kunnen deels ook in de behoefte aan numerieke flexibiliteit voorzien.  Met een interne flexpool kan effectief  worden ingespeeld op fluctuaties in de vraag naar personeel. Als tijdelijke krachten en uitzendkrachten ontwikkelingsmogelijkheden en loopbaankansen worden geboden, worden de risico’s voor deze werknemers en voor de maatschappij verminderd.  Zelfstandigen kunnen voor zichzelf meer werk- en inkomenszekerheid creëren door een samenwerkingsverband aan te gaan. 

Aanpak

De voorgestelde aanpak bestaat uit de participatieve ontwikkeling van visie en lange termijn strategie en het uitvoeren van een analyse van de eigen flexbehoefte; een gebalanceerde keuze uit flex opties; goede omgang met flexibele werknemers, communicatie en geduld.

Cases

De tien cases die in het boek model staan, zijn:

1. Heurkens & van Veluw*, metaalbewerking 6. DichtBijZorg
2. BMA Ergonomics, Ergonomische kantoorstoelen 7. DIT, Uitzendbureau in de zorg
3. Vanderlande, Bagage handling & Warehousing 8. Jonge Honden*, tijdelijke dienstverlening
4. Elkerliek, Ziekenhuis 9. Carlton Beach Hotel
5. Full management support*, Consultancy 10. Bankbook/Addition Knowledge House

*Deze cases zijn ook apart als casestudy  in deze kennisbank opgenomen

Referentie

‘Gebalanceerde flexibiliteit’, (2015) Sarike Verbiest, Wouter van der Torre, Friso Schous, Hardy van de Ven, Dirk Osinga, Simone Koot, Paul Preenen, Katarina Putnik, Anneke Goudswaard. Leiden: TNO Innovation for Life.

Het boek is te down loaden met de onderstaande button.