Full Management Support

2015 – Full Management Support (FMS) is een adviesbureau in Breda met 25 vaste medewerkers en een netwerk van ZZP-ers waar vaak mee wordt samengewerkt. 

Aanleiding

FMS is opgericht als accountant bureau. De eigenaar/directeur  voorzag  een paar jaar geleden dat de vraag van de klant steeds meer zal verschuiven van het opstellen van een jaarrekening naar actuele cijfers, management informatie en adviesgesprekken.  

Sociale Innovatie

Het bedrijf werd anders ingericht om op die nieuwe vraag voorbereid te zijn. Er werden 6 multidisciplinaire en zelfsturende teams opgericht die resultaatgericht werken. De medewerkers hebben geen vaste functieomschrijving meer, maar zetten hun talent in. Zij kunnen zich ook ontwikkelen in een nieuwe rol.

Ook werd een netwerk gevormd van ZZP-ers om het bedrijf heen waarmee wordt samengewerkt als een specifieke deskundigheid vereist is.  

Aanpak

Er is een lange weg afgelegd en het heeft veel van de overtuigingskracht van de leiding gevergd. De medewerkers moesten het zelfvertrouwen ontwikkelen dat zij meer kunnen dan jaarrekeningen opstellen.  

Resultaat

Medewerkers zijn ondernemender geworden en meer klantgericht. Ze nemen initiatief en werken met meer plezier. Er zijn ook meer blije klanten.  

Tips

Er zijn lessen geleerd:

Er moet een duidelijke visie zijn bij de leiding.

Het is belangrijk om eigenaarschap te creëren en ruimte te bieden om te experimenteren. 

Referentie

FMS is één van de casestudies uit Gebalanceerde flexibiliteit. ‘Gebalanceerde flexibiliteit’, (2015) Sarike Verbiest, Wouter van der Torre, Friso Schous, Hardy van de Ven, Dirk Osinga, Simone Koot, Paul Preenen, Katarina Putnik, Anneke Goudswaard. Leiden: TNO Innovation for Life. (Zie elders in deze Kennisbank.)

Een pdf van de casestudie is als bijlage bijgevoegd.