Fourth European Working Conditions Survey

European Foundation for the improvement of living and working conditions

Fourth European Working Conditions Survey

2007

139 pagina’s

Dit rapport biedt een duidelijk overzicht van de status van arbeidsomstandigheden in 31 Europese landen. Het rapport geeft waardevolle inzichten in hoe werknemers hun omstandigheden ervaren op verschillende gebieden: organisatie, werktijden, kansen, training, gezondheid, baantevredenheid en werkomstandigheden.

Doordat dit onderzoek elke vijf jaar wordt gehouden geeft het een goed beeld van de veranderingen en kritische factoren door de jaren heen. Dit rapport draagt bij aan nieuwe inzichten en meer kennis van de noodzakelijke taken die gewenst zijn om de arbeidsomstandigheden in Europa future-proof te maken.

Het rapport Fourth European Working Conditions Survey (2007) is te vinden in de bijlagen.