Flexible Labor and Innovation Performance

2011 – Bedrijven met een hoog percentage werknemers in vaste dienst hebben overwegend meer omzet uit imitatieve nieuwe producten maar presteren significant slechter in de verkoop van innovatieve nieuwe producten (‘first on the market’). Een hoge functionele flexibiliteit  in de interne en externe arbeidsmarkt  verhoogt de omzet uit nieuwe producten evenals training en hoog opgeleid personeel.  Wij vonden zwak bewijs voor een hogere omzet uit nieuwe producten  bij grotere en oudere bedrijven dan bij jongere en kleinere. Onze resultaten zouden  reden tot nadenken moeten zijn voor economen die niet onderbouwde pleidooien houden voor hervormingen op de arbeidsmarkt.

Verwijzing: Zhou, H.,  Dekker, R., Kleinknecht, A. Flexible labor and innovation performance: evidence from longitudinal frim-level data. In: Industrial and Corporate Change, Volume 20, Number 3, 2011, pp. 941–968 (bijlage pdf.)

Thema’s: Flexibel organiseren, Innovatie & Innovatievermogen

Bron: Artikel