Flexibiliteit met perspectief: AWVN-visie op flexibiliteit

2012 – Het flexibel kunnen inzetten van mensen in flexibele constructies hoort bij het ondernemen en is een legitieme en een in omvang groeiende behoefte. Maar er gaan ook dingen mis op de (externe) flexmarkt. De probleemgroepen zijn vrij nauwkeurig aan te wijzen. Niets doen leidt tot het boemerangeffect: dat betekent schade voor de bedrijfsvoering in termen van kwaliteitsverlies. Uitleners, inleners en overheid kunnen die problemen samen en ieder voor zich grotendeels oplossen door flexibiliteit te verduurzamen. Uiteindelijk moet het voor werkenden niet meer zo veel uitmaken onder welke juridische titel je aan het werk bent; perspectief op werk, inkomen en kansen op de arbeidsmarkt moeten er zijn voor alle werkenden. En werkgevers profiteren daar fors van. In termen van ruimte voor flexibiliteit en kwaliteit van het flexwerk en dus kwaliteit van de bedrijfsvoering.

Het boek bevat enkele informatieve (met cijfers en grafieken) en beschouwende hoofdstukken. Het laatste hoofdstuk bevat concrete (anonieme) flex-praktijkvoorbeelden bij leden van AWVN uit de dienstverlening, zorg, logistiek, onderwijs, productie en detailhandel.

Verwijzing: Steen van der, H; Velde van der, J; Vessies, P; 
Flexibiliteit met perspectief. AWVN visie op flexibiliteit.
AWVN jaarcongres 2012. (zie bijgaande pdf)

Thema’s: Arbeidsverhoudingen, Flexibel organiseren.

Bron: boek