Flexibel werken is helemaal van deze tijd

2011 – Volgens Wikipedia is Het Nieuwe Werken (HNW): het plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren van kantoorwerkzaamheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van mobiele technologie. Volgens dr. Paul van de Brink van adviesbureau On The Brink helpt HNW ook om de collectieve denkkracht van medewerkers te organiseren. Dit reikt verder dan de grenzen van de organisatie. Met de nieuwe technologie op het gebied van communicatie groeit het bewustzijn dat ‘we samen sterker zijn’. Toch denkt Van den Brink dat de ‘hype’ van HNW over een jaar is weggeëbd.

Gedragsverandering
HNW betekent dat de medewerkers als een soort intern ondernemer aan de slag gaan. Ze nemen initiatieven, tonen doorzettingsvermogen en creativiteit. Leidinggevenden moeten hun werknemers de ruimte en het vertrouwen geven om dat te doen en om op andere locaties dan het kantoor te werken. Daarnaast moeten medewerkers afspraken met elkaar maken over onder andere bereikbaarheid en elkaar feedback geven over hun nieuwe gedrag. Van den Brink verwacht dat deze gedragsverandering niet altijd zal plaatsvinden. Medewerkers kunnen niet altijd goed omgaan met hun vrijheid en leidinggevenden raken het zicht op hun werknemers kwijt. Dit zal zorgen voor teleurstellingen in het pure HNW.

Aspecten van HNW als ‘de in- en externe mens staat centraal’ en het ‘mobiliseren van collectieve denkkracht’ blijven wel bestaan. De adviseur ziet een duidelijk verschil tussen de profitsector en de non-profit sector. Profitorganisaties zullen HNW veelal insteken vanuit een betere dienstverlening. De non-profitsector, die minder afhankelijk is van klanten, richt zich meer op kantooraanpassingen en kennisdeling.

De flexibele werklocatie
Swung House Haaglanden won in 2010 de TelewerkAspectPrijs voor vernieuwende concepten die bijdragen aan HNW. Het flexkantoor biedt werkplekken aan zelfstandige professionals, thuiswerkers en ondernemers. Het kantoor is duurzaam gebouwd en heeft veel ruimte voor ontmoeting, het delen van netwerken en het uitwisselen van kennis. Er wordt niet met contracten gewerkt, mensen kunnen gewoon komen aanwaaien.

Onderzoek
TNS NIPO heeft namens de rijksoverheid onderzoek gedaan naar Het Nieuwe Werken onder 795 Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar. Ruim een derde van de werkende Nederlanders is flexwerker, vooral om beter te kunnen zorgen voor kinderen of andere familieleden. Maar ook om reistijd te beperken of bij ziekte. Flexibele werkers ervaren meer vrijheid, meer vrije tijd en minder stress. Ze zijn tevredener over hun baan en loyaler aan hun werkgever.

Verwijzing
Het volledige artikel: Flexibel werken is helemaal van deze tijd (2011), geschreven door Eefje Aerts in Focus Haaglanden (1/2011) is opgenomen als bijlage.

Keywords: Het Nieuwe Werken