Fabrieken van de toekomst

2013 – ‘Fabrieken van de toekomst’ is een project van Flanders Synergy (FS). In dit project promoot FS een innovatieve arbeidsorganisatie (gebaseerd socio-technical systems design) voor het ontwerpen van organisaties in de Vlaamse maakindustrie.

Kenmerken

De kenmerken van deze benadering zijn:

–  Duidelijke rollen met korte coördinatielijnen; een cross-functionele structuur zorgt voor een verkorting van de coördinatielijnen tussen afdelingen.

–  De procesuitvoering verwezenlijkt of overtreft de strategische aspiraties; door de verantwoordelijkheid en het overzicht over productiestromen zo helder mogelijk te organiseren, kan er snel gereageerd worden op variaties of verstoringen in processen. Daardoor kan ook bespaard worden op overheadkosten in complexe aansturings- of planningssystemen.

–  Betrokken en competente  medewerkers die resultaat gericht samenwerken; bij het teamontwerp wordt gestreefd naar een teamstructuur met zo veel mogelijk interafhankelijkheden gegroepeerd zitten. Gewerkt wordt met cross-trainingen en brede inzetbaarheid van teamleden.

FS werkt samen met de KULeuven en mobiliseert aldus wetenschappelijke kennis, expertise en praktijkervaringen op het vlak van innovatieve arbeidsorganisatie.

Cases

Op de site van FS staan ook beschrijvingen van goede voorbeelden van de toepassing van deze design methode.

Meer informatie

Meer informatie over Flanders Synergy,  de ontwerpmethode en werkwijze en de case-beschrijvingen vindt u de site van FS: https://www.flanderssynergy.be/ 

Thema: flexibel organiseren, zelfsturing, teamwerk

Sector: Maakindustrie

Bron: multimedia, cases