Exploring the future with PRO-SPECT

an evidence-based modular foresight approach

2023 – De auteurs pleiten in dit artikel voor het hanteren van toekomstverkenningen (foresight methods) om beter greep te krijgen op de veranderingen in werk en wat daarmee samenhangt, bij (technologische) innovaties. En zij pleiten voor adoptie en verdere ontwikkeling van foresight praktijken.

Abstract

In het licht van snelle technologische vooruitgang en onvoorziene maatschappelijke gebeurtenissen blijkt het voorspellen van de toekomst van werk een uitdaging. Het verkennen van potentiële toekomsten (‘foresight’), is een waardevolle strategie om met onzekerheden, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, om te gaan. De bestaande foresight-methoden zijn echter vaak niet afgestemd op de doelstellingen die door sectorale en organisatorische belanghebbenden zijn geprioriteerd. Om deze leemte aan te pakken, introduceren de auteurs PRO-SPECT (PROfessional Sectoral perSPECTive), een modulaire prognosebenadering. Deze methode is tot stand gekomen door middel van literatuuronderzoek, interviews met experts en workshops. PRO-SPECT is afgestemd op de behoeften van beleidsmakers, organisaties en direct betrokkenen. Hij bestaat uit vier belangrijke stappen: Scope, Scan, Impact en Perspectief. Deze, op bewijs gebaseerde aanpak, heeft tot doel belanghebbenden te voorzien van bruikbare inzichten in de toekomst van werk, arbeidsmarkt, opleidingen enz. Dit artikel biedt een uitgebreid overzicht van PRO-SPECT en beoogt de verdere adoptie en kennisontwikkeling in foresight-praktijken te stimuleren.

Referentie

Koen, J., Bruel, D., Preenen, P., & van der Torre, W. (2023). Exploring the future with PRO-SPECT: an evidence-based modular foresight approach. European Public & Social Innovation Review8(2), 40-53. Retrieved from: https://pub.sinnergiak.org/esir/article/view/236

 

Het artikel is als bijlage toegevoegd.