Experius

 

2019 – Experius is een dienstverlener die ca. 125 klanten helpt bij hun digitale transformatie door het ontwikkelen, integreren en onderhouden van hun e-commerce omgeving. Ze bestaan sinds 2008 en er werken 70 mensen. Experius is een van de drie cases in de TNO studie ‘Lerende en innovatieve organisaties’ waarin een model voor de beschrijving van leren en innoveren in een organisatie werd ontwikkeld en getoetst aan de hand van drie cases.

De oprichter en CEO wil een fijne werkplek creëren mede om zijn medewerkers in staat te stellen om zich permanent te ontwikkelen. Dat moet want ‘als je over 2 jaar nog hetzelfde doet, ben je out off business’.

Individu
De CEO wil een ondernemende, innovatieve en lerende houding stimuleren door een uitdagende werkplek te bieden. De interne mobiliteit en het voortdurend veranderen van rol is voor veel medewerkers een stimulerende factor. 

Taken
De mensen in het primaire proces werken in 9 zelfsturende teams, hier ‘squads’ genoemd. De teams bestaan uit 5 – 8 mensen. Ze zijn in hoge mate autonoom en hakken zelfstandig met de klant knopen door. De teams hebben een target uitgedrukt in een percentage direct (declarabele uren), de wijze waarop ze die target halen, bepalen ze zelf. De squads zijn multidisciplinair. Medewerkers met een zelfde functie verzamelen zich daarnaast in chapters met chapterleads. In de squads worden de projecten voor de klanten uitgevoerd, daar zijn immers diverse disciplines voor nodig. De chapters zijn er voor het delen van vakkennis, coaching en verbetertrajecten.
Er is veel aandacht voor het beperken van werkdruk. Dat wordt onder andere beheerst door het sales-team geen harde targets te geven. 

Leidinggevenden en collega’s
Elke medewerker heeft om de week een coachingsgesprek met de CEO of de CHO (Chief Happiness Officer). Deze gesprekken gaan over werkgeluk en persoonlijke ontwikkeling. Daar wordt de tijd voor genomen. Er zijn ook coachings-gesprekken met de chapter-lead, die betreffen vakinhoudelijke uitdagingen. De gesprekken bevorderen niet alleen leren en ontwikkelen, maar ook vertrouwen en veiligheid. Fouten worden ‘gevierd’. En er zijn ook diverse ‘fun-dingen’.
Experianen belonen en beoordelen elkaar. Er is sprake van 360 graden feed back in elk team. Het wordt heel belangrijk gevonden dat ieder ook actief feed back haalt. 

Organisatie
Werkgeluk is één van de drie KPI’s naast klantwaarde en gezonde marge.
Alles is mogelijk op het gebied van opleiden en trainen, voorzover de declarabele uren maar worden gehaald. 

Context
De mensen bij Experius leren ook van klanten, online-bronnen, literatuur en netwerkbijeenkomsten. 

Referentie
‘Experius’ In:‘Lerende en innovatieve organisaties. Een organisatiemodel met praktijkvoorbeelden.
Torrre, van der, W.; Verbiest, S.E.; Preenen, P.T.Y.; Tooren, van den, M.; Bergh, van den, R.; Koopmans, L. (2019) Leiden: TNO, R11735. Onderdeel van het programma ‘Future of Work’.

In de bijlage is de casebeschrijving Experius opgenomen.
Dit is een onderdeel van het hele rapport waaraan ook een item gewijd is in deze Kennisbank: https://www.kennisbanksocialeinnovatie.nlhttps://wp.kennisbanksocialeinnovatie.nl/kennis/lerende-en-innovatieve-organisaties/

 

Thema: Innovatie &Innovatief vermogen
Sector: IT dienstverlening
Bron: Case