Expedities in sociale innovatie: Professionaliseringsstrategieën van werknemers als kern van sociale innovatie

2010 – Deze working paper heeft als doel een theoretisch kader te bieden om het organiseren van professionele ontwikkeling van werknemers in organisaties te analyseren. Daarnaast wil de paper werknemers instrumenten leveren bij het organiseren van hun professionele ontwikkeling in organisaties. De paper behandelt onder meer de leernetwerkbenadering van professionele ontwikkeling van en door werknemers en ideeën over hoe werknemers ‘slim’ kunnen opereren bij het organiseren van hun professionele ontwikkeling aan de orde.

 
Over Expedities in sociale innovatie
Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) stelt auteurs in de gelegenheid uitgewerkte manuscripten en/of artikelen ter publicatie aan te bieden in de vorm van working papers onder de naam: ‘Expedities in sociale innovatie’. De onderwerpen hebben betrekking op het werkveld van het NCSI. Mogelijke thema’s zijn: de vernieuwing van arbeidsorganisaties, aansturing van organisaties, flexibilisering van werkprocessen, arbeidsverhoudingen, en het evalueren en monitoren van innovaties. Doelstelling is theoretische en empirische inzichten met elkaar te verbinden op basis van systematische experimenten of analyses. De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de standpunten verwoord in de tekst.
 
Verwijzing
De paper Professionaliseringsstrategieën van werknemers als kern van sociale innovatie (2010) van Ferd J. van der Krogt & John Warmerdam is opgenomen als bijlage.