Expedities in sociale innovatie: Kansen voor sociale- en technische innovatie

2009 – Hoe kunnen technische en sociale innovatie elkaar versterken en geïntegreerd bijdragen aan de verbetering van de concurrentiepositie van Nederland? Het NCSI wil met deze working paper het debat over deze vraag bevorderen. Dat debat dient over de traditionele grenzen van gamma- en bèta wetenschappen heen te gaan. Daarom wil het NCSI met diverse – voor haar nieuwe – partijen aan tafel komen: technici, financiële adviseurs en andere innovators. In deze working paper confronteert de auteur de lezer en het NCSI met enkele vraagstukken die in het debat centraal zouden kunnen staan.

 
Over Expedities in sociale innovatie
Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) stelt auteurs in de gelegenheid uitgewerkte manuscripten en/of artikelen ter publicatie aan te bieden in de vorm van working papers onder de naam: ‘Expedities in sociale innovatie’. De onderwerpen hebben betrekking op het werkveld van het NCSI. Mogelijke thema’s zijn: de vernieuwing van arbeidsorganisaties, aansturing van organisaties, flexibilisering van werkprocessen, arbeidsverhoudingen, en het evalueren en monitoren van innovaties. Doelstelling is theoretische en empirische inzichten met elkaar te verbinden op basis van systematische experimenten of analyses. De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de standpunten verwoord in de tekst.
 
Verwijzing
De paper Kansen voor sociale- en technische innovatie (2009) van Klaas ten Have is opgenomen als bijlage.