EUWIN als drijvende kracht

2017 – EUWIN, Het Europese lerende Netwerk voor Workplace Innovation (Sociale Innovatie), was actief in de periode 2013-2016.

EUWIN startte in 2013 en had als doel bedrijven en instellingen in de EU te helpen om arbeidsorganisaties te moderniseren, ze aan te passen aan de eisen van de moderne economie en de prestaties van de organisaties alsmede de kwaliteit van de arbeid duurzaam te verbeteren.

 

Activiteiten

Het eindrapport dat is toegevoegd als bijlage vat de activiteiten van het Netwerk samen. Die zijn in het kort:

  • Verspreiden van bewijzen van de voordelen van modernisering van de arbeidsorganisatie en arbeidsomstandigheden;

  • Verhogen van de kennis hierover door regionale workshops en social media;

  • Voorzien in een waardevolle inspiratiebron voor managers en werknemersvertegenwoordigers via een Kennisbank;

  • Aanspreken van praktijkmensen, sociale partners, beleidsmedewerkers, vertegenwoordigers van intermediaire organisaties en anderen die zich interesseren voor de arbeidsorganisatie.

 

Impact

Als Europees netwerk had EUWIN impact op nationaal beleid en door het organiseren van events en via Netwerk partners was er ook direct contact met bedrijven.

Oorspronkelijk was EUWIN voor drie jaren gepland. Maar na veelbelovende resultaten behaald te hebben, werd in 2015 te termijn met een jaar verlengd.

Dit eind rapport laat de impact van EUWIN zien op beleid en bedrijven en presenteert alle resultaten van het project.

 

Referentie

Steven Dhondt, Peter Totterdill: EUWIN, Final report 2013-2016; TNO, February 2017 report number: R16104.

Dit eindrapport en de rapportages van het eerste, tweede en derde jaar treft u aan als bijlagen.