Eurofound: Arbeidsorganisatie en innovatie in Ierland

2013 – Vernieuwingen in de arbeidsorganisatie/ sociale innovaties kunnen productieprocessen in bedrijven optimaliseren en de algemene werknemerstevredenheid doen toenemen. Dit rapport onderzoekt de verbanden tussen vernieuwingen in de arbeidsorganisatie – onder het bredere label High Performance Work Practices (HPWPs) – en de voordelen voor werknemers en voor de organisatie. Het rapport is gebaseerd op empirisch bewijsmateriaal uit drie casestudies, uitgevoerd in de Republiek Ierland, waar vernieuwingen in de arbeidsorganisatie hebben geresulteerd in positieve resultaten en waar de sociale partners een belangrijke rol hebben gespeeld in het ontwerpen van deze innovaties en de ontwikkeling ervan.

De casestudies

De casestudies vonden plaats in de volgende Ierse vestigingen van niet-Ierse multinationals:

  • Kirchhoff, producent van automotive onderdelen;
  • Medtronic, producent van medische apparatuur;
  • SAICA, producent van voedselverpakkingsmateriaal.

Elk van deze bedrijven stond voor een forse uitdaging op het gebied van productprijs en kwaliteit; het water stond ze als het ware tot de lippen waardoor ze zeer gemotiveerd waren om te veranderen.

De innovaties waar het bij deze bedrijven om ging, waren de invoering van lean production, team werk en groepstechnologie, gecombineerd met vergroting van de betrokkenheid van de medewerkers en hun beslissingsbevoegdheden en met verbeterde communicatie tussen managers en het personeel. De vakbonden bedongen een uitgangspositie om te kunnen onderhandelen en voor al het personeel werden veel trainingsmogelijkheden gecreëerd. 

Gevolgen voor personeel en organisatie

De belangrijkste gevolgen voor het gedrag van de medewerker werden zichtbaar uit de toename van het aantal suggesties van medewerkers die ook werden geïmplementeerd. Omdat managers meer verantwoordelijkheid aan de medewerkers gaven, werden deze zich meer bewust van de kwaliteitsnormen en voelden zich meer geroepen om problemen op te lossen.

De voordelen voor het bedrijf waren een hogere productiviteit door meer efficiëntie en betrokkenheid van het personeel bij het handhaven van de kwaliteitsnormen.

De rol van de sociale partners

In alle drie de case studies speelden vakbondsmensen een belangrijke rol voor de acceptatie door de werknemers van de innovaties en de implementatie van de veranderingen. In de vestigingen zelf zorgden vakbondsmensen er voor dat de werknemers een ‘eerlijk deel’ van de opbrengst zouden krijgen door daarover te onderhandelen en zij bewaakten de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden.

Deze benadering van samenwerking met de sociale partners in de Ierse cases was gebaseerd op het geloof in  ‘competitive solidarity’ (participatie, samenwerking) meer dan in de waarde van strikte belangenbehartiging.

Beleidsaanbevelingen

Het rapport geeft beleidsaanbevelingen, waaronder:

  1. De Ierse regering zou HPWP’s moeten blijven propageren bij werkgevers.
  2. De Ierse regering zou met haar opvolger als Europees voorzitter HPWP’s in de hele EU moeten propageren en de goede voorbeelden uit Ierland moeten verspreiden.
  3. Werkgevers, werkgeversorganisaties en vakbonden hebben een belangrijke rol te spelen bij het vergroten van het bewustzijn van de voordelen van vernieuwingen in arbeidsorganisaties/sociale innovaties.

Verwijzing: Eurofound (2013), Work organisation and innovation in Ireland, Dublin.Author: Annette Cox (zie bijlage)

Thema’s: Arbeidsverhoudingen, Flexibele organisatie, MKB, Slimmer werken, Teamwerk

Sector: Maakindustrie, HTSM

Bron: Onderzoeksrapport, Cases