EU OSHA Review of Workplace Innovation

2012 – Volgens het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk moet de bevordering van preventie de hoeksteen van het Europese beleid zijn. De campagne 2012 – 2013 voor de Gezonde werkplek wordt ontwikkeld rond de concepten: leiderschap en werknemers participatie. Europa bevindt zich in een economische crisis en daarom zijn voortdurende innovatie en groei van productiviteit noodzakelijk om duurzame groei, welvaart en welzijn te waarborgen. Dat vraagt om het volledig benutten van de het potentieel van de beroepsbevolking en flexibele arbeidsorganisaties.

Recent is een aantal Europese landen nationale programma’s gestart om deze uitdagingen aan te gaan: Finland, Duitsland, Ierland de UK, België en Nederland. Die programma’s hebben namen als ‘sociale innovatie’ of ‘workplace innovation’.

Dit overzichtsartikel heeft als doel Europese beleidsmakers te voorzien van de noodzakelijke achtergrond informatie met betrekking tot het Europese beleid ten aanzien van workplace innovation, arbeidsprestaties en de kwaliteit van arbeid. Voorts wil het bewijs aanvoeren van de positieve relatie tussen een hoog niveau van veiligheid en gezondheid en sociale innovatie/workplace innovation. Dat geldt althans voor welzijn in de betekenis van participatie, samenwerking tussen management en werknemers, reductie van werkgerelateerde stress risico’s en leermogelijkheden. Het derde doel van het artikel is indicatoren te ontwikkelen die ondernemingen kunnen overtuigen om te kiezen voor een sociale innovatie-strategie (bijvoorbeeld: kosten/baten analyse, innovatiekracht en het motiveren van het personeel).

‘Workplace innovation’ is niet precies gedefinieerd. Hier houdt het in: aspecten van management en leiderschap, flexibel organiseren, slimmer werken, permanente ontwikkeling van vakkennis en competenties, netwerken tussen organisaties en de modernisering van arbeidsrelaties en HRM.

In dit artikel worden drie dimensies gebruikt om de diverse nationale programma’s te beschrijven: arbeidsorganisatie, arbeidsrelaties of arbeidsverhoudingen en netwerkrelaties. Diverse cases worden besproken. Eén thema komt in alle cases naar voren: het belang van het betrekken van medewerkers om draagvlak te creëren voor innovaties in de arbeidssituatie.

Er is meer onderzoek nodig om goede conclusies te trekken over de relatie tussen workplace innovation en kwaliteit van arbeid en psychosociale factoren en om de bevorderende en belemmerende factoren te leren kennen.

In het rapport zijn beschrijvingen van programma’s uit 18 Europese landen opgenomen en cases uit zeven verschillende landen.

Verwijzing: Eekelaert,L., Dhondt,S., Oeij,P., Pot, F., Nicolescu,G.I. Webster,J. Review of workplace innovation and its relation with occupational safety and health. European Agency for Safety and Health at Work – EU-OSHA (zie bijgaande pdf)

Thema’s: Sociale Innovatie, Internationaal, Flexibel organiseren, Arbeidsverhoudingen

Bron: rapport