Ervaren uitdaging op het werk: ontwikkeling van een meetinstrument

2011 – In dit artikel in Gedrag en Organisatie beschrijven Paul Preenen, Annelies van Vianen, Irene de Pater en René Geerling de ontwikkeling van hun vragenlijst voor subjectieve ervaring van uitdaging op het werk.  

Uitdagend werk is werk dat nieuw is, vaardigheden vereist die een werknemer nog niet volledig beheerst, waarbij werknemers veel autonomie hebben en die een grote verantwoordelijkheid en zichtbaarheid met zich meebrengen. Werknemers hebben veel baat bij het uitvoeren van uitdagend werk. Uitdagend werk is leerzaam, het draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en leert werknemers nieuwe kennis en vaardigheden. Werkgevers hebben hier eveneens voordeel bij omdat hun werknemers bekwamer worden zonder dat zij  hoeven te investeren in formele cursussen of trainingen. Er was echter nog geen vragenlijst om de subjectieve ervaring van uitdaging te meten. In dit artikel belichten de auteurs de ontwikkeling van hun meetinstrument voor de subjectieve ervaring van uitdaging op het werk aan de hand van twee studies.

Studie 1
Voor het creëren van de vragenlijst werd gebruik gemaakt van een eerder onderzoek waarin 132 respondenten een beschrijving gaven van een recent uitgevoerde uitdagende taak. Dit resulteerde in 233 unieke beschrijvingen van uitdagende taken. Na statistische analyse en beschouwing van expertonderzoekers werden deze beschrijvingen gereduceerd tot 17 items met 3 sub-schalen: Positieve stimulatie – taakwaardering en ervaren stimulatie, Competentie-toetsing – de mate waarin werknemers op de proef gesteld worden en zichzelf moeten bewijzen, en Onzekerheid – de mate waarin werknemers hun werktaken beschouwen als riskant en onzeker zijn over het kunnen uitvoeren hiervan. De sub-schalen werden gemeten met respectievelijk 6, 6 en 5 items.

Studie 2
In een vervolgstudie werd deze nieuwe schaal gecontroleerd op validiteit. De sub-schalen van ervaren uitdaging bleken uit test en hertest betrouwbaar en ervaren uitdaging onderscheidde zich duidelijk van de Big Five persoonlijkheidseigenschappen vriendelijkheid en neuroticisme. Zoals verwacht was er een samenhang tussen ervaren uitdaging en werkattitudes, zoals werktevredenheid, affectieve commitment en vertrekintenties.

Conclusie

Dit instrument biedt een nieuwe valide meetwijze voor onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de subjectieve ervaring van werkuitdaging. De auteurs concluderen dat het instrument bruikbaar is voor onderzoek en praktijk.

Verwijzing

Preenen, P., Van Vianen, A., De Pater, I. & Geerling, R. (2011). Ervaren uitdaging op het werk: ontwikkeling van een meetinstrument. Gedrag en Organisatie, 24(1), 64-83.

Het artikel is toegevoegd als bijlage.