Erasmus Concurrentie- en Innovatie-Monitor: onderzoeksrapport

2017 – Het Erasmus Centre for Business Innovation voert al meerdere jaren de Concurrentie- en Innovatie-Monitor uit.

Eind 2017 werd het bijgaande rapport gepresenteerd (zie bijlage). 1190 organisaties hebben hun medewerking aan dit onderzoek verleend. In de meeste gevallen werd de enquête door een of meer senior managers ingevuld.

 

Conclusies

De hoofdconclusies uit het onderzoek zijn:

 1. Nederlandse bedrijven investeren weer fors in onderzoek en ontwikkeling (R&D en ICT). Maar het is nog niet op het niveau van voor de crisis (medio 2008).

 2. Investeringen in sociale innovatie zijn gedaald. De menselijke kant van innovatie blijft grotendeels onderbenut. Het innovatief vermogen van bedrijven is stabiel gebleven.

  De schrijvers van het rapport merken op dat nieuwe verdienmodellen, nieuwe producten en diensten vragen om plattere organisatievormen, vernieuwend leiderschap, nieuwe vaardigheden van medewerkers en slimme manieren van samenwerken.

 3. Innovatiecampussen en science-parken verhogen het innovatief vermogen van met name achterblijvers.

 4. Innovatiekoplopers hebben een sterk internationale oriëntatie door meer samen te werken met innovatiepartners die buiten Europa zijn gevestigd.

 5. Flexibele werktijden van medewerkers bevorderen de productiviteit en medewerkerstevredenheid van bedrijven, maar flexibele werklocaties van medewerkers leiden tot meer radicale en disruptieve innovatie.

 6. Een grote flexibele schil kan bedrijven helpen om nieuwe externe kennis aan te wenden voor innovatie, maar leidt tot uitstelgedrag van eigen investeringen in R&D en ICT.

 7. Duurzame inzetbaarheid bevordert het innovatievermogen in vergrijsde organisaties.

 8. Het leveren van een maatschappelijke bijdrage vraagt om transformationeel leiderschap en zelforganisatie.

 9. De regio’s Noord-Holland, Midden-Oost-Brabant en Twente/Achterhoek/Drenthe zijn innovatiekoplopers.

 

Referentie

‘Onderzoeksrapport Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor’, Rotterdam School of Management. Erasmus University, 2017.

Het rapport is opgenomen als bijlage.

 

Thema’s: Innovatie en Innovatievermogen, Dynamisch management, Flexibel organiseren, Slimmer werken, Monitoring & Evaluatie.

Sector: N.v.t.
Bron: Onderzoeksrapport