Engagement en productiviteit, elke dag belangrijk

2011 In deze rede wordt allereest stil gestaan bij de definitie van engagement, vervolgens wordt ingegaan op de theorieën die engagement verklaren en daarna komt het meten van engagement aan bod. Vervolgens wordt door de auteur de relatie gelegd tussen engagement en productiviteit. Hij noemt een aantal argumenten voor de relatie tussen engagement en productiviteit. Ook worden er een aantal recente kwantitatieve studies aangehaald die deze onderbouwing verder versterken. Er wordt uiteindelijk gesteld dat er inmiddels voldoende evidentie is voor een positieve relatie tussen engagement en productiviteit.

Halverwege komt een belangrijke vraag voor het bedrijfsleven aan bod: Hoe krijg je meer bevlogenheid (en daarmee productiviteit)? Daar is geen eenduidig antwoord op.  De auteur zoomt in op individugerichte interventies, onderverdeeld in cognitieve, gedragsmatige en motivationele interventies. Vervolgens benoemd hij verschillende organisatiegerichte methoden om de bevlogenheid van werknemers te bevorderen.

De rede wordt afgesloten met een betoog over het onderzoek dat nog noodzakelijk is op het vlak van engagement en productiviteit.

Over de rede
Deze rede is uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Engagement & Productivity aan de Nyenrode Business Universiteit op 19 december 2011 door Prof.dr. Willem van Rhenen.

Verwijzing
De volledige rede Engagement en productiviteit, elke dag belangrijk (2011), uitgesproken op 19 december 2011 door Prof.dr. Willem van Rhenen, is opgenomen als bijlage.

Keywords: Talentontwikkeling & Arbeidsverhoudingen