En...nog steeds aan het werk?

2005 En…nog steeds aan het werk? is bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij branches, opleidingen en P&O binnen bedrijven, zeg maar beleidsmensen bij Kbb’s en ROC’s, HRD-managers en trainers.

Langer doorwerken is van vitaal belang voor het individu om economisch zelfstandig te blijven en daarbij een zinvolle invulling van het werk te vinden. Er is ook een maatschappelijk belang in een samenleving die vergrijst en waarin de levensverwachting almaar stijgt.

En…nog steeds aan het werk? schetst de ontwikkelingen en geeft aan welke uitdagingen er liggen voor het individu en actoren in de samenleving. Er is nog veel te doen! Dus aan het werk!