Effectory

Update 4 februari 2015: https://www.nieuworganiseren.nu/cases/effectory-managementteam-heft-zichzelf-op/

2013 – Effectory in Amsterdam is een adviesbureau dat bedrijven helpt met het verzamelen, analyseren en inzetten van feedback van medewerkers en klanten. Vanuit het uitgangspunt dat organisaties die in goed contact staan met hun medewerkers en klanten, het beste presteren. Jaarlijks organiseert het bedrijf de verkiezing ‘Beste werkgever van het jaar’. Er werken 130 mensen bij Effectory. 

Sociale innovatie
Sinds twee jaar werkt het bedrijf in zelfsturende teams georganiseerd rond klantgroepen (sectoren en thema’s) en zonder managers. Inmiddels werken de teams volledig zelfsturend en bepalen ze hun eigen missie en doelstelling. Medewerkers beoordelen elkaar, zelfs met financiële consequenties.  

Aanpak
Het bedrijf was functioneel georganiseerd en door de snelle groei van het personeel werd de span of control voor de manager te groot. In plaats van nog een managementlaag aan te stellen is aan de medewerkers gevraagd wat te doen. Zij hadden wel een paar goede voorbeelden uit hun eigen werk gezien van bedrijven die met zelfsturende teams en zonder management werken. Het MT heeft toen besloten zichzelf op te heffen. In eerste instantie is nog gewerkt met aanvoerders per team. “Een soort tussenoplossing uit koudwatervrees”, zegt een van de oprichters. 

Resultaat
Het bedrijf is snel gegroeid naar de huidige 130 personeelsleden. De klanttevredenheid is met een sprong gestegen na de invoering van zelfsturende teams. Effectory stelt nu het vervullen van het maatschappelijk doel boven het behalen van winst. 

Referentie
Het bedrijf is op de Energiedag van de MKB Krachtcentrale (Syntens) uitgeroepen tot een van de ‘Slimste bedrijven van Nederland’. Het juryrapport is als bijlage toegevoegd. 
Zie ook: https://www.effectory.nl/campagnes/verborgen-potentieel/