Eenzijdige discussie over skills

Eenzijdige discussie over skills

2020 –

In een column inhet Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken betoogt Frank Pot dat het huidige debat over vaardigheden nogal eenzijdig gaat over onderwijs en individuele verantwoordelijkheid van werkers. Het zou goed zijn als het wordt verbreed naar ‘leren op het werk’, ‘terugdringen van onderbenutting’ en het creëren van eenentwintigste-eeuwse organisaties’ met een innovatieve structuur en een participation and trust managementregime.

Pot geeft in deze column een korte bloemlezing van de literatuur en de cijfers waarop hij zijn conclusie baseert.

Referentie
Pot, Frank: ‘Eenzijdige discussie over skills’, Column in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2020 (36) 1, pp. 37 – 39.
Zie ook: Pots bijdrage in het EUWIN nieuws bulleting van voorjaar 2020: Skills, skills, skills. https://portal.ukwon.eu/ 

  

Thema: Talentontwikkeling, Flexibel organiseren, Dynamisch managen en Leidinggeven, Innovatieve werkplekken
Sector: n.v.t.
Bron: Artikel