Een Special Issue van EWOP in Practice over Workplace Innovation

2017 – Dit speciale nummer van het e-journal van de European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) gaat helemaal over Sociale Innovatie (Workplace Innovation, WPI). Het is het eerste van twee nummers, het tweede nummer komt in het najaar van 2017 uit.

Doel
Dit special nummer heeft een tweeledig doel: a) onderzoekers en praktijkmensen een platform bieden om hun onderzoeks- en praktijkresultaten op het terrein van sociale innovatie te laten zien; en b) de rol die Arbeid en Organisatie Psychologen (AenO psychologen) kunnen spelen bij het promoten van de toepassing van sociale innovatie.

Inhoud
Het Ten geleide is geschreven door Diana Rus die dit Journal heeft geredigeerd samen met twee co-redacteuren.
Ook al is WPI bestudeerd en toegepast vanuit diverse disciplines, zo betoogt zij, toch hebben verrassend genoeg, AenO psychologen zich nauwelijks in de discussie over WPI gemengd. Toch moeten zij enorm kunnen bijdragen aan het begrip van de factoren die het effect van WPI op de prestaties van de organisatie en de kwaliteit van arbeid kunnen verklaren.
Het eerste van de zes artikelen is van Arianna Costantini, Riccardo Sartori en Andrea Ceschi; zij presenteren een overzicht van recente studies over WPI vanuit een AenO psychologisch perspectief en bespreken de voordelen van deze invalshoek.
Het tweede stuk is een opiniërend artikel van Maria Karanika-Murray en Peter Oeij. Zij betogen dat de deskundigheid van AenO psychologen sterk onderbenut blijft bij de toepassing van WPI. Zij kiezen voor een integrale en kritische benadering en beschrijven de mogelijke rol die AenO psychologen kunnen spelen in de praktijk van WPI.
Dan volgt een bijdrage van Pierre Van Amelsvoort en Geert Van Hootegem; zij presenteren een samenhangend geheel van benaderingen die een kader bieden aan stakeholders die een organisatie willen herontwerpen vanuit een WPI perspectief: een Sociotechnische benadering, Lean Thinking, Total Productive Maintenance en Human Recource Management theorieën.

De laatste drie bijdragen zijn geleverd door onderzoekers die betrokken waren bij het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound). Hierin werd onderzocht waarom en hoe Europese bedrijven en instellingen WPI toepassen teneinde Europese beleidsmakers adviezen te kunnen geven over hoe WPI te stimuleren.
Peter Oeij, Steven Dhondt, Rita Žiauberyte-Jakštiene, Antonio Corral en Paul Preenen presenteren empirisch bewijs uit de Eurofound studie voor het waarom, hoe en met welke effecten bedrijven WPI implementeren.
Fietje Vaas, Rita Žiauberyte-Jakštiene en Peter Oeij betogen dat praktijkmensen die geïnteresseerd zijn in het invoeren van WPI kunnen profiteren en leren van voorbeelden van WPI best practices (zoals beschreven in de Eurofound studie) in aanvulling op de meer abstracte definities.
Peter Totterdill and Rosemary Exton presenteren drie case studies uit de UK die laten zien wat de rol is van leiderschap in de onderneming voor een succesvolle WPI implementatie.

Referentie
EWOP in Practice; e-journal of the European Association of Work and Organizational Psychologists (EAWOP); special issue on Workplace innovation, Volume 1, 2017. Redactie: Dr. Diana Rus, Dr. Angela Carter, Dr. Colin Roth. Het volledige Journal en de pdf’s van de zes artikelen apart kunnen worden gedownload via: https://www.eawop.org/latest-issue .