Een nieuw samenspel van innoveren werken en leren?

Onderzoeksprogramma en netwerk learning community

2023 – In deze publicatie van de Kerngroep Netwerk Learning Communities wordt kennis uit enkele onderzoeken en kennis over handvatten uit te praktijk, bij elkaar gebracht. Het belang van Learning Communities is toegenomen omdat grote maatschappelijke transities zoals de klimaat-, energie- en zorgtransitie en de digitalisering vragen om interdisciplinair werken, samenwerken en out of the box denken.

De verbindende vragen zijn:

– Waarom is samenwerking tussen bedrijven en onderwijsorganisaties van toenemend belang?

– Hoe kunnen we deze learning communities bouwen, beoordelen, betalen en borgen?

Ervaringen delen
De publicatie beschrijft verschillende benaderingen en zienswijzen, geïllustreerd met ervaringen uit de verschillende (onderzoeks)projecten. Zo deelt Simone de Bruin, lector aan hogeschool Windesheim en coördinator van het NWO-project Enable-dem haar tips en learnings: “Stel eerst met elkaar goed vast waarom je dit eigenlijk doet. Wat is de gezamenlijke ambitie? Betrek de eindgebruiker(s). Het gaat immers om hun leven. En laat de learning community roulerend bijeenkomen op de werkplekken van een van de deelnemende partners. Dit verhoogt het wederzijds inzicht in elkaar.”

Verandervermogen vergroten
Daarnaast is een bundeling gemaakt van instrumenten en aanbevelingen voor de start of (door)ontwikkeling van learning communities. De initiatiefnemers hopen hiermee onderzoekers, praktijkprofessionals en beleidsmakers aanknopingspunten te geven om het denken over en werken in learning communities te versterken en daarmee het eigen én het collectieve verandervermogen te vergroten.

Referentie

Een nieuw samenspel van innoveren, werken en leren? Onderzoeksprogramma en netwerk learning communities. (2023) Kerngroep Netwerk Learning Communities. Een initiatief van NWO, Regieorgaan SIA en Human Capital Topsectoren. Eindredactie: Frans Grobbe.

Een nieuw samenspel van innoveren, werken en leren? is hier te downloaden als pdf.