Een interview met Paul Peter Feld (Xerox): Gedeeld leiderschap, eigen verantwoordelijkheid

2011 – De nieuwe generatie HRM’ers heeft het mechanistisch mensbeeld helemaal losgelaten. Paul Peter Feld (Xerox) is een exponent van die generatie. Deze eeuw gaat over gedeeld leiderschap en eigen verantwoordelijkheid.

Door leiderschap te delen, wordt de kwaliteit daarvan beter en komen de resultaten ook op een hoger niveau te liggen. Volgens Feld moet leiderschap gezien worden als een proces dat gezamenlijk ingevuld wordt. Xerox is naast producent van kantoorapparatuur voornamelijk actief in dienstverlening rond ICT. Daarin is voortdurende ontwikkeling van kennis essentieel. Het ontwikkelen van talenten en ideeën is volgens Feld de rol van de moderne manager.

Waardevermeerdering gaat meer en meer zitten in de zachte zaken als aandacht en interesse, en niet volgens de conventionele gedachte door nieuwe technieken of methodiek die laatste paar procenten productiviteit eruit te persen. De grootste uitdaging is om nieuwe manieren en vormen van organiseren te vinden om productiviteit te bereiken. De bron voor ontwikkeling en verbetering zit in de mens zelf – in zijn kwaliteiten, enthousiasme, mentale houding, passie. Je moet die passie productief maken.

Verwijzing:
Het volledige artikel: ‘Gedeeld leiderschap, eigen verantwoordelijkheid’ (2011) geschreven door Jannes van der Velde en gepubliceerd in Werkgeven nummer 1 van werkgeversvereniging AWVN is opgenomen als bijlage.

Keywords: arbeidsverhoudingen, dynamisch managen & leiderschap, talentontwikkeling