Echt applaus komt na de feiten

Echt applaus komt na de feiten 

2020 – In het Belgische Magazine Knack trekken drie onderzoekers conclusies over wat er na de corona-crisis snel moet gebeuren en veranderen in de woon- zorgcentra in België.
Op basis van onderzoek stellen zij vast dat door eerdere bezuinigingen en concentratie van cliënten met een veel hogere zorgbehoefte in de centra, de werkdruk enorm is toegenomen.

De onderzoekers pleiten voor de volgende maatregelen:

  • het creëren van proeftuinen voor het ontwikkelen van ‘werkbare jobs’ (kwalitatief goede banen) en het publiceren van ‘werkbaarheidsrapporten’, zodat zorgmedewerkers bewust kunnen kiezen waar ze willen werken, gezien de kwaliteit van de arbeid aldaar.
  • de personeelsnormen dienen te worden verhoogd, gepaard met meer financiering, zodat de dagprijzen niet behoeven te worden verhoogd.
  • hoger loon voor laaggeschoolde zorgmedewerkers.
  • nieuwe efficiënte vormen van arbeidsorganisatie moeten worden aangemoedigd, maar daarbij moet de blik verruimd worden naar het hele ecosysteem van zorg met o.a. mobiliteit van personeel en ouderen tussen thuisverpleging, ziekenhuizen en woonzorgcentra.
  • de overheid moet optreden tegen ‘überization’ van zorg waarbij zorg wordt aangeboden op dititale platforms. Collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten tussen werkgeversvertegenwoordigers en vakbonden zijn cruciaal om zorgpersoneel gepassioneerd in werkbare jobs te krijgen.

Referentie
Vermeerbergen, Lander; Pulignano, Valeria; Hootegem, Geert. ‘Echt applaus komt na de feiten.’ In: Knack Magazine, 08/04/2020
https://www.knack.be/nieuws/belgie/echt-applaus-komt-na-de-feiten/article-opinion-1586313.html

Thema: Arbeidsverhoudingen
Sector Zorg & Welzijn
Bron: Artikel