Duurzame inzetbaarheid vanuit flex-perspectief: Ontwikkel(loop)banen voor uitzendkrachten

2014 – Dit hoofdstuk is een onderdeel van het boek “Duurzame inzetbaarheid in perspectief: Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau”, dat meerdere projecten van TNO beschrijft die zich vanuit vele verschillende perspectieven bezighouden met duurzame inzetbaarheid. De auteurs bieden praktische toepassingen en bevindingen gebaseerd op de meest recente data. 

In dit hoofdstuk “Duurzame inzetbaarheid vanuit flex-perspectief: Ontwikkel(loop)banen voor uitzendkrachten“ wordt gekeken naar de ontwikkeling van uitzendkrachten door middel van zogenaamde leerrijke taken. Leerrijke taken zijn taken waarin verschillende competenties kunnen worden ontwikkeld. Door middel van opeenvolgende leerzame taken zouden uitzendkrachten kennis kunnen opdoen en nieuwe vaardigheden kunnen leren en zo hun waarden op de arbeidsmarkt zien stijgen. Uitzendkrachten doen echter relatief veel routinematige taken. Bovendien ontbreekt kennis over hoe het bieden van leerrijke taken als middel kan worden ingezet voor de ontwikkeling van laagopgeleide uitzendkrachten, en aan wat voor kenmerken deze taken dienen te voldoen. 

Taken die als leerrijk worden ervaren hebben veel autonomie, taakvariatie, taaksignificantie, complexiteit, zijn nieuw, en/of bevatten veel samenwerking met andere mensen die feedback geven. Wanneer mensen meer tijd aan dit soort taken besteden hebben zij een betere doorstroom. Uitzendbureaus kunnen deze kennis gebruiken om uitzendkrachten te motiveren hun kansen te grijpen in het zoeken naar leerzame taken en hun zo te helpen bij hun ontwikkeling en carrière.  

Referentie

Blatter, B., Dorenbosch, L., & Keijzer, L. (2014). Duurzame inzetbaarheid vanuit flex-perspectief: Ontwikkel(loop)banen voor uitzendkrachten. In E. van Wijk, S. Verbiest, & P. Preenen (Red.), Duurzame inzetbaarheid in perspectief: Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau. (pp. 191-202). Rotterdam: Mediacenter.

Het gehele boek is gratis in PDF vorm verkrijgbaar op https://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/di-in-perspectief