Duurzame inzetbaarheid van laagopgeleiden: zeven eisen voor effectief leiderschap

2013 –  In dit artikel worden zeven eigenschappen blootgelegd die een direct leidinggevende moet hebben om de inzetbaarheid van vooral laagopgeleide medewerkers te verduurzamen.

Duurzame inzetbaarheid is ‘hot’. Om duurzame inzetbaarheid tot en succes te maken zijn bedrijven en instellingen afhankelijk van deskundig leiderschap op de werkvloer.

Methode

De auteurs hebben op basis van een literatuurstudie, een bijeenkomst met experts uit onderzoek en praktijk en een workshop met acht direct leidinggevenden van laagopgeleiden een deskundigheidsprofiel opgesteld.

Zeven competenties

De zeven onderscheidde competenties zijn:

1. Een voorbeeld zijn;
2. Feedback geven;
3. Motiveren;
4. Richting geven;
5. Mee laten doen;
6. Betrekken;
7. Werken aan de onderlinge relatie.

Referentie

Sanders, J., Luijters, K., Wijk, E. van, Keijzer, L. Duurzame inzetbaarheid van laagopgeleiden: zeven  eisen voor effectief  leiderschap.
In: Holland/Belgium Management Review. Nummer 149 . 2013.  pp. 53 – 61.

Thema’sDuurzame inzetbaarheid,Dynamisch management & leiderschap

Bron: artikel