Duurzame inzetbaarheid in perspectief; Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau

2014 –  De bundel ‘Duurzame inzetbaarheid in perspectief’ bevat een selectie van de resultaten van TNO projecten op het terrein van Duurzame Inzetbaarheid (DI). 

Korte inhoud

Het boek bestaat uit drie delen:
1. de cijfers, 2. handelingsperspectieven voor de werkgever en 3. kwetsbare groepen.

In het hoofdstuk vooraf bespreken drie auteurs duurzame inzetbaarheid vanuit een theoretisch perspectief en presenteren een ‘dynamisch person-fit’ model waarin de kernbegrippen zijn: kwalificatieveroudering en motivatieveroudering. 

In Deel 1 worden de cijfers gepresenteerd van nationale, regionale en sectorale DI verschillen. Naast de cijfers wordt een monitorinstrument beschreven: het dashboard duurzame inzetbaarheid. Dat is vooral nuttig voor beleidsdoeleinden nationaal, sectoraal  en – steeds meer – regionaal. 

In Deel 2 gaan de diverse bijdragen over wat de werkgever voor DI kan doen: monitoren, sturen en uiteindelijk het in hun economisch voordeel laten werken. Hier vindt u een stuk over a) de werkgevers-motivatie voor ‘duurzame inclusiviteit’,  b)praktische meetinstrumenten binnen een nationaal inzetbaarheidsplan, c) deskundig leiding geven aan inzetbaarheid en bevlogenheid en d) duurzame inzetbaarheid vanuit arbeidsvoorwaarden perspectief (maatwerk op het gebied van werktijden, ontwikkeling/scholing). 

In Deel 3 besteden de auteurs aandacht aan de DI voor kwetsbare groepen zoals: oudere werknemers, flexwerkers, laagopgeleiden en werknemers in zware beroepen. De afzonderlijke bijdragen gaan over a) duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers, b) ontwikkel(loop)banen voor uitzendkrachten, d) het bevorderen van ‘zelfbekwaamheid’ bij lager of middelbaar opgeleide mensen en d) wat echt zwaar werk of een zwaar beroep is, in mentale en fysieke zin. 

Het boek bevat ook beknopte beschrijvingen van door TNO ontwikkelde vragenlijsten, aanpakken en interventies en enkele columns van TNO-onderzoekers die vanuit een persoonlijk perspectief naar DI kijken. 

Referentie

Blatter, B., Dorenbosch, L., Keijzer, L. (redactie), ‘Duurzame inzetbaarheid in perspectief. Inzichten en oplossingen op sector, organisatie en individueel niveau’. Leiden, TNO, ISBN 978-90-5986-376-7.

Dit boek is ook te downloaden via: https://www.monitorarbeid.tno.nl/publicaties/di-in-perspectief.

Thema’s: Duurzame inzetbaarheid

Sector: n.v.t.

Bron: boek