Duurzaam meedoen in de Metalektro

2013 – Op een regionale bijeenkomst in november 2013 presenteerden 5 bedrijven uit de sector Metalektro hun projectresultaten. Deze bedrijven deden als pilot mee in het project ‘Duurzaam meedoen’ dat door de sociale partners in de Metalektro is opgezet. Zij startten als pilot in 2012. 

De sociale innovaties

De pilotbedrijven hebben de multi-inzetbaarheid van hun medewerkers verhoogd door:

 • het invoeren van functioneringsgesprekken in alle pilotbedrijven; bij Neways is dat ondersteund door een training van leidinggevenden in gespreksvoering en bij Alfa Laval hanteert men daarbij een competentiematrix,
 • meer opleiden van medewerkers voor andere taken en functies maar ook breder opleiden ter verhoging van hun employability (bijvoorbeeld bij Neways),
 • invoeren van taakroulatie (Alfa Laval, Photonis),
 • ergonomische maatregelen (Burgerhout),
 • verbeteren van de communicatie met het personeel door een nieuwsbrief, en invoering van werkoverleg in de vorm van 5-min. gesprekken tussen werkvoorbereiders en teamleiders en tussen werkvoorbereiders en engineering (BSB Staalbouw).


Aanpak

De pilotbedrijven werden begeleid door adviseurs van Berenschot en het Opleidingsfonds in de sector (A+O Metalektro).

Zij zijn in 2012 gestart met een analyse van de huidige en de gewenste situatie.

Daarna hebben ze de knelpunten in hun onderneming op het gebied van duurzame inzetbaarheid vastgesteld en de prioriteiten bepaald. Vervolgens hebben ze de oplossingsrichting(en) voor de knelpunten geformuleerd en hun actieplan opgesteld. In dat actieplan staan de gekozen  inzetbaarheidsmaatregelen en hun randvoorwaarden. Met dit actieplan zijn ze concreet aan de slag gegaan.

Resultaten

De pilotbedrijven rapporteerden eind 2013 op de regionale bijeenkomst eerste resultaten:

Resultaten voor het bedrijf:

 • mensen zijn beter inzetbaar op plekken waar ze nodig zijn, het proces is beter onder controle, er is rust in de productie, kwaliteit en kwantiteit (levertijd) zijn beter te garanderen,
 • kennis wordt beter gedeeld,
 • lager verzuim.

Resultaten voor de medewerkers:

 • Minder gezondheidsklachten, minder fysieke klachten,
 • Meer ontwikkeling, uitbreiding van competenties,
 • Meer variatie in het werk,
 • Prettiger werk en betere sfeer,
 • Beter contact tussen medewerker en leidinggevende.


Referentie

Meer informatie over het project Duurzaam meedoen in de Metalektro vindt u in de notitie die is opgenomen als bijlage. Er zijn filmpjes gemaakt met impressies van managers, HR managers en medewerkers van de 5 pilotbedrijven en van de regionale bijeenkomst; deze kunt u bekijken via de  link:

https://www.youtube.com/channel/UC6XpRSGS236lYZmcCjkBE4g

Thema’s: Duurzame inzetbaarheid, Talentontwikkeling

Sector: Metalektro (HTSM)

Bron: cases, multimedia