Dublin declaration: Social partners as knowledgeable participants in workplace innovation

2013 – De Dublin declaration werd onderschreven door alle deelnemers aan een conferentie georganiseerd door  SIPTU’s  Manufacturing Division en het  IDEAS Institute. De conferentie ging over:  ‘Workplace Innovation: Translating Policy into Practice’ en vond plaats in Dublin op 30 april en 1 mei 2013.  De ideeën uit de declaratie zullen worden gepromoot door een internationale coördinatiegroep bestaande uit vertegenwoordigers van diverse Europese bonden en werkgeversorganisaties, die gebruik zal maken van het EUWIN netwerk.

Korte inhoud
De Europese economie en samenleving staat voor grote uitdagingen. In de EU moeten alle talenten benut worden om die uitdagingen aan te gaan. Workplace innovation (Sociale innovatie) is daarvoor heel belangrijk. Het betekent: het creëren van condities op het werk en in arbeidsorganisaties om alle talenten van werknemers te ontwikkelen en benutten. Vakbonden en werkgeversorganisaties kunnen daarbij veel kennis en ervaring inbrengen; zij weten hoe het in de praktijk werkt. Zij kunnen onder andere een ondersteunende rol spelen bij het bekendheid geven aan en implementeren van overheidsbeleid ter zake. Nieuwe vormen van samenwerking tussen sociale partners (‘Workplace partnership arrangements’ of ‘Collaborative innovations’) zijn daarvoor nodig. Ook nodig is dat de bonden en werkgeversorganisaties zelf ‘lerende organisaties’ worden en hun rol en structuur vernieuwen.

Referentie
De volledige tekst van de Dublin declaratie is te vinden in het als bijlage bijgevoegde EUWIN korte verslag van de conferentie.

Thema’s: Arbeidsverhoudingen, sociale innovatie
Sector: Industrie
Bron: International declaration