DSV Solutions

2018 – DSV is een wereldwijde leverancier van logistieke oplossingen. DSV Solutions is een van de drie divisies, naast DSV Road en DSV Air & Sea. Onderdeel van Solutions is een warehouse van 130.000 m2 in Moerdijk waar door ca. 300 medewerkers value added services worden verleend aan specifieke klanten.

 

De Sociale innovatie

De technische innovatie, het invoeren van een rollerbaan en de procesinnovatie, het stroomlijnen van het expeditiewerk (naar een vraaggestuurde aanpak), worden ingevoerd door een innovatieteam waarin ook de expeditiemedewerkers zijn vertegenwoordigd. Begin 2016 is een intern opleidingscentrum opgericht waar opleidingen gevolgd kunnen worden door alle medewerkers (inclusief flexibele) en waar in het bijzonder cursussen worden verzorgd voor leidinggevenden om de transitie naar mensgericht leidinggeven te ondersteunen. Zo werkt men aan het leggen van bevoegdheden lager in de organisatie en het stimuleren van medewerkers om mee te denken over vernieuwingen.

 

Aanpak

Bij de technische innovatie (invoeren van een rollerbaan) en de organisatorische innovatie (het stroomlijnen van het expeditiewerk) zijn de medewerkers vanaf de probleemanalyse betrokken bij het proces.

 

Resultaat

Ten tijde dat het bijgaande verslag van deze case werd gemaakt (2018) was het proces nog gaande. Op basis van eerdere ervaringen met vergelijkbare innovaties verwacht het management de volgende resultaten. Meer efficiëntie, een aanzienlijke productiviteitswinst en minder fouten. Voor de medewerkers wordt het werk gebruikersvriendelijker, rijker en uitdagender. Bovendien neemt de fysieke belasting bij het expeditiewerk af.

 

Referentie

De beschrijving van de case DSV Solutions is te vinden op de site: www.dinalog.nl/mooc/.

Zie ook in deze Kennisbank:

Boswinkel,R.A.; Oeij, P.R.A.; Kranenborg,K.;Torre, van der W.; ‘Massive Open Online Course over sociale innovatie in de logistiek’. Rapport voor NWO-TKI Logistiek. TNO Gezond leven, R18028, juni 2018.

 

 

Thema: Dynamisch management & leiderschap, innovatie & innovatievermogen’

Sector: Logistiek

Bron: Case