Driebaansweg naar bereikbaarheid

2008 -Mobiliteitsmanagement en arbeidsvoorwaarden

De filedruk in Nederland neemt onrustbarend toe. Dat is slecht voor de economie, voor bedrijven en voor regio’s. Om nog maar te zwijgen over het milieu. Er wordt veel over de files geklaagd, er wordt nog lang niet alles aan gedaan. Oplossen is een groot woord, maar we kunnen als bedrijfsleven, burgers en overheid zeker wat doen om het fileleed te verminderen.

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en AWVN zien vele mogelijkheden om stilstand om te zetten in vooruitgang. Deze notitie biedt verschillende oplossingsrichtingen en praktische handvatten voor verbetering van de bereikbaarheid. Mobiliteit is namelijk ook een kwestie van management.

Geen illusies: er bestaat niet één maatregel die hét antwoord is op alle vraagstukken en problemen rond bereikbaarheid. De oplossing ligt in een combinatie van maatregelen, ondersteund in de arbeidsvoorwaarden. Maar het begint allemaal met het bewustzijn dat we in Nederland op een andere manier met mobiliteit moeten omgaan. De techniek is er al klaar voor, nu de mensen nog.

Keywords: Arbeidsverhoudingen, Slimmer reizen