Doorgeven is aanpakken. Tussenstand van 10 jaar sociale innovatie

2012 – In deze publicatie wordt teruggeblikt op tien jaar sociale innovatie. De terugblik op de geleverde inspanningen en bereikte resultaten staat centraal. De ambities en activiteiten van de sociale partners, de overheid, kennisinstellingen, het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) en bedrijven zijn in kaart gebracht. De beschikbare uitkomsten over de effecten van deze activiteiten vormen de basis voor het antwoord op de centrale vraag: “Heeft sociale innovatie de ambities van de partijen waargemaakt en wat is haar potentie voor de toekomst?”

Opzet publicatie
De reflectie start met een beschouwing over het ontstaan van sociale innovatie en de doelstelling hiervan. In hoofdstuk twee worden de opinieleiders van sociale innovatie gedefinieerd en wordt gekeken welke doelstellingen zij hadden. Hoofdstuk drie geeft een analytisch raamwerk, waarmee in hoofdstuk vier bekeken wordt of de genoemde doelstellingen zijn gerealiseerd. In hoofdstuk vijf tenslotte, wordt de potentie van sociale innovatie in de toekomst geëvalueerd. Daarnaast zijn in deze publicatie interviews met enkele hoofdrolspelers in de bevordering van sociale innovatie opgenomen, evenals een aantal aansprekende voorbeelden van bedrijven.

Verwijzing
De volledige publicatie Doorgeven is aanpakken. Tussenstand van 10 jaar sociale innovatie (2012), geschreven door Margreet Xavier en Frank pot is opgenomen als bijlage.

Keyword: Sociale innovatie