Dominant technology and organization: impacts of digital technology on skills

2019 – In dit artikel beschrijven de auteurs een nieuwe benadering van onderzoeken, analyseren en verklaren van de gevolgen van digitale technologieën voor kennis en vaardigheden. Daarvoor ontwikkelden zij een aanpak om technologie in bedrijven meer precies te beoordelen, die gebaseerd is op drie hoofdargumenten. Ten eerste behandelen de huidige benaderingen van het onderwerp alle (nieuwe en opkomende) technologieën als gelijkwaardig. Er is een meer specifieke benadering van technologie nodig.

Ten tweede, in plaats van te vertrekken vanuit het potentieel van digitale technologieën, zou de focus moeten liggen op hoe technologie-investeringsbeslissingen van bedrijven feitelijk worden genomen. Bedrijven redeneren niet automatisch vanuit het beschikbare technologiepotentieel, maar bouwen veeleer voort op hun huidige technologie en kapitaalvoorraad en concurrentiepositie (het potentieel van technologie).

Ten derde moet de organisatorische context in ogenschouw worden genomen. Het daadwerkelijke gebruik van vaardigheden in bedrijven hangt sterk samen met de organisatorische context. Dit wordt geïdentificeerd als de dominante organisatorische context.

Op basis van deze drie hoofdargumenten wordt een nieuw kader voorgesteld voor onderzoek naar de impact van technologie op werk en vereiste vaardigheden.

Vervolgens wordt dit kader toegepast op twee beroepen in de Nederlandse industrie.

Referentie

Dhondt, Steven; Frans van der Zee; Paul Preenen; Karolus Kraan; Peter R.A. Oeij.  ‘Dominant technology and organization: impacts of digital technology on skills’. 2019 Frauenhofer book. pp. 186 – 205.