Docent als innovator, sociale innovatie in het onderwijs

2011 – In deze brochure wordt beschreven hoe sociale innovatie het onderwijs kan helpen bij het realiseren van kwalitatief goed onderwijs en een goede aansluiting op vervolgopleidingen of arbeidsorganisaties.

Sociale innovatie

Sociale innovatie wordt opgevat als het samen met medewerkers innovaties in organisaties doorvoeren. Organisaties maken hierbij gebruik van ideeën, kennis en betrokkenheid van medewerkers. Zo worden verbeteringen van de productiviteit en kwaliteit bij organisaties, talentontplooiing en meer werkplezier gerealiseerd.

In deze brochure worden in dat verband beschreven: docentenrollen, een instrument: de Radar Innovatievermogen (KPC groep) en kritische succesfactoren.

Resultaten

Vijf voorbeelden van toepassingen in onderwijsinstellingen worden besproken in de marge. Binnen de MBO instelling St. Lucas – een netwerkschool- hebben docenten een cultuurkaart gemaakt en de banden met MKB ondernemingen aangehaald. Bij ROC De Leijgraaf hebben docenten aan strategisch personeelsbeleid gewerkt. In diverse onderwijsinstellingen in W. Brabant  hebben docenten de Radar Innovatievermogen toegepast om het debat te voeren over wat te verbeteren in de organisatie. Bij de Fontys Hogeschool is een groep van Young professionals opgericht die lezingen organiseert en de samenwerking met externe partijen bevordert door relaties met young professionals van bedrijven en instellingen uit de regio te leggen.

Verwijzing

Deze brochure is een uitgave van Sociale Innovatie Brabant  i.s.m. Fontys Hogeschool HRM en Toegepaste Psychologie. De brochure is hier integraal opgenomen als pdf. Sociale Innovatie Brabant is een initiatief van de Provincie Noord-Brabant uitgevoerd door PSW. Zie voor meer informatie www.socialeinnovatiebrabant.nl

Steekwoorden: Innovatie en innovatievermogen, talentontwikkeling

Bron: Artikelen

Sector: Onderwijs