Digitalization of Logistics Work: Ergonomic Improvements versus Work Intensification

2021 – Onderzoekers van de TU Dortmund hebben onderzocht wat de gevolgen voor arbeid zijn van digitalisering in de logistiek. Is sprake van verbeteringen in de kwaliteit van arbeid of van intensivering van de arbeid? Zij voerden vier casestudies uit in warehouses in Duitsland.
Uit het onderzoek blijkt dat digitalisering van order picken bij deze bedrijven bijna alleen wordt ingezet om het werk te intensiveren en dat het elimineren van repetitief, stressvol en ergonomisch belastend werk – wat theoretisch een doel van digitalisering zou kunnen zijn – helemaal geen doel voor deze bedrijven is.

De onderzoekers bestudeerden de volgende technologische veranderingen in het order picken in vier warehouses: Pick by vision, Pick by voice, Smart glasses en Electric monorail.
De praktijk liet zien dat de meeste technische oplossingen als doel hadden het aantal picks per shift te verhogen, fouten te beperken, de tijd voor inwerken te bekorten en leegloop te voorkomen. De onderzoekers noemen het ‘digitaal taylorisme’. Het werk is saai, eentonig en slecht betaald. Werkenden zullen er alleen voor kiezen als er geen ander werk voor ze is en er zal steeds een groot verzuim en verloop zijn.
Deze digitaliseringsstrategie zal bij een krappe arbeidsmarkt tot grote problemen voor de sector leiden.

Referentie
Hendrik Lager, Alfredo Virgillito, and Tom-Philipp Buchberger: ‘Digitalization of Logistics Work: Ergonomic Improvements versus Work Intensification’