Digitale Cao-wijzer Duurzame Participatie

2009 – De digitale Cao-wijzer Duurzame Participatie bevat aanbevelingen voor Cao-afspraken en maakt inspirerende voorbeelden en instrumenten zichtbaar voor duurzaam participatie beleid. 

Achtergrond
Veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om een proactief beleid gericht op duurzame participatie. Duurzaam participatiebeleid is beleid dat:

  • gericht is op duurzame inzetbaarheid van de werknemer bij de eigen werkgever of andere werkgever;
  • vrijwillige al dan niet partiële transities naar buiten faciliteert en ten dele ook weer omkeerbaar maakt;
  • onvrijwillige transities weet te voorkomen of in duur weet te beperken;
  • uitgaat van gelijke kansen en tegelijk weet in te spelen op verschillen tussen medewerkers en veranderingen in inzetbaarheid en vitaliteit bij individuele medewerkers.
     

De Cao-wijzer
De digitale CAO Wijzer Duurzame Participatie bevat aanbevelingen voor CAO-afspraken en maakt inspirerende voorbeelden en instrumenten zichtbaar voor duurzaam participatie beleid aan de hand van zes thema’s die gangbaar zijn in de CAO en het HRM-beleid. Het betreft de volgende zes thema’s: Bedrijfscultuur (1), keuzeruimte voor bedrijf en individu (2), blijven leren en bewegen (3), gezond en veilig werken (4), balans tussen werk en privé (5) en flexibel met pensioen (6). 

Bronverwijzing
De Digitale Cao-wijzer Duurzame Participatie van Expertisecentrum LEEFtijd is opgenomen als  bijlage.

Meer informatie over de achtergronden van de wijzer vindt u in het rapport CAO-wijzer Duurzame Participatie in de CAO. Aanbevelingen voor sociale partners  van Bert Lokhorst, Expertisecentrum LEEFtijd uit 2009. 

Keywords
Cao-vernieuwing, duurzame inzetbaarheid, arbeidsverhoudingen