Die Innovationsallianz Guss – een samenwerkingsmodel in de Duitse gieterij-industrie

2004 – De Duitse gieterij-industrie, de grootste producent van gietstukken in Europa en de vijfde in de wereld, wordt gekenmerkt door een ondernemingscultuur die past bij het MKB. Door de verspreiding van E-business werd het intensief gebruik van internettechnologie voor alle bedrijfsprocessen vanzelfsprekend.

Doelstelling

Het oorspronkelijke doel van het verbindingsproject “Werken met E-business in de gieterij-industrie”, was om de branche in deze fundamentele stap te begeleiden. Het project kon gekoppeld worden aan ontwikkeling van organisatie oplossingen in pilot-ondernemingen, door middel van een intensief samenwerkingsverband. Het doel hiervan is een gezamenlijke ontwikkeling van producten, grondstoffen en handelswijzen. Het voordeel van de ‘innovationsallianz Guss’ ligt in de verbetering van de concurrentiepositie door middel van risicospreiding met betrekking tot ontwikkelings-, investerings- en marketingkosten.

Waarom is dit sociale innovatie?

E-bussiness wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van organisatieoplossingen, in de vorm van een innovatief samenwerkingsmodel. In dit samenwerkingsmodel werken bijvoorbeeld prototype fabrikanten samen met seriegieters. De E-bussiness instrumenten worden gebruikt om de samenwerking en communicatie efficiënter te laten verlopen.

Aanpak

De ‘Innovationsallianz Guss’ is een zelforganiserend netwerk van gelijkwaardige partners en wordt ondersteund door onafhankelijke netwerkmanagers voor het genereren van samenwerkingsideeën, voor het opstellen van regels, voor efficiënte samenwerking en communicatie alsmede bemiddeling bij conflicten. Er wordt gebruik gemaakt van het instrument “potentieel herkennen, strategie ontwerpen, acties plannen”. De “Innovationsallianz Guss” is bij de gieterijen met behulp van workshops uitgezet.

Bronvermelding

Zie voor het (Duitstalige) artikel Die Innovationsallianz Guss – ein übergreifendes Kooperationsmodell (2004) de bijlagen.

Keywords

Slimmer werken, internationaal, externe samenwerking