Did trade unions reinforce the neoliberal transformation?

The Dutch case

2022 – De reacties van de Nederlandse vakbonden op de liberalisering van de politieke economie worden vaak afgeschilderd als ófwel het decennia lang op dezelfde trom slaan óf het zich terugtrekken in de verdediging van een steeds kleinere groep kern-werkers. In dit artikel wordt anders beweerd. Een longitudinale kwalitatieve analyse van CAO-documenten uitgegeven tussen 1977 en 2021 door de Nederlandse vakbondsfederatie FNV, laat zien dat de Federatie haar Keynesiaans geïnspireerde inzichten geleidelijk heeft aangepast aan een meer marktgericht begrip van de arbeidsmarkt, lonen en werkgelegenheid, gelegitimeerd door de Derde Weg-ideologie in de jaren negentig. In de jaren na 2010 keert de vakbond terug naar het Keynesiaanse denken. De bevindingen suggereren dat de ideologische wending van de vakbeweging belangrijker is geweest voor de verklaring van de liberalisering van de arbeidsmarkt, dan nu wordt aangenomen.

 

Referentie

Boumans, Saskia (2022) Did trade unions reinforce the neoliberal transformation? The Dutch case. Journal of Industrial Relations I-22.