Developing the organization’s productivity strategy in various sectors of industry

2011 – Dit onderzoek is bedoeld om een aanpak te presenteren om de productiviteit van organisaties te verbeteren. Dit is van toepassing op elke industriële sector. De kern van de benadering is het ontwikkelen van een optimale productiviteit strategie door de toepassing van een uniform statisch model van productiviteit (Q4-model). In dit model worden aspecten ten aanzien van de kwantiteit en kwaliteit meegenomen.

Onderzoeksopzet
De studie gaat in op de stappen van de aanpak en presenteert drie casestudies uit verschillende industriële sectoren, waar de aanpak is toegepast.

Uitkomsten
Dit onderzoek heeft bewezen dat de aanpak uniform van toepassing is op de drie verschillende sectoren waar het getoetst is. Het betreft de consultancy, de gezondheidszorg en manufacturing. 

Verwijzing
Het volledige artikel Developing the organization’s productivity strategy in various sectors of industry (2011) van P.R.A. Oeij e.a. is opgenomen als bijlage.

Keyword: sociale innovatie