Denkgereedschap: een filosofische onderhoudsbeurt

2004 – Hoe praktisch kan filosofie zijn? Paul Wouters presenteert zeven filosofische benaderingen als denkgereedschap om praktische problemen mee te lijf te gaan. Ieder werktuig vertegenwoordigt een filosofische traditie van waaruit bepaalde vragen worden gesteld en het probleem in een bepaalde context wordt geplaatst. In Wouters’ gereedschapskist zitten:

  1. Hamer-en-beitel: wezendenken, metafysisch realisme
  2. passer en lineaal: transcendentale methode
  3. een koevoet: dialectiek
  4. de blote hand: fenomenologie
  5. een decoupeerzaag: analytische methode
  6. een schroefboormachine: hermeneutiek
  7. de werkende mens: deconstructie

Deze zeven werktuigen zijn geen willekeurige greep uit de filosofie. Het zijn zeven fundamenteel verschillende manieren van ‘omgaan met problemen’ die onze cultuur in de loop der tijd heeft opgeleverd. Staande in de cultuur zal de lezer sommige van die manieren wellicht herkennen. In dit boek worden ze evenwel helder uitgelegd en op een praktisch niveau bewust gemaakt, zodat hun toepassingsbereik groter wordt. Bovendien maakt men kennis met andere benaderingen, hetgeen de creatieve en kritische denkvaardigheid aanzienlijk verruimt.

ISBN 9789047702160