De verborgen waarde van kennis

2000 – Een methode voor de waardebepaling van kennis in ondernemingen

Wat is het belangrijkste productiemiddel van uw bedrijf? Kunt u het aanraken? Kunt u het missen? Zou dit gemis pijn doen? Als dat zo is, waardeert u waarschijnlijk de verkeerde productiemiddelen.

In de nieuwe economie zij het niet langer de fysieke, tastbare, productiemiddelen die de (beurs)waarde van uw onderneming bepalen of die u concurrentievoordeel bieden. De werkelijke waarde van uw onderneming wordt bepaald door de wijze waarop u omgaat met immateriële activa: kennis, relaties, cultuur, technologie en innovatie.

De verborgen waarde van kennis introduceert een praktische methode die de ‘zachte’ kant van uw onderneming identificeert en laat zien wat uw immateriële activa werkelijk waard zijn. De methode helpt u tevens hun potentieel vroegtijdig te onderkennen en volledig te benutten. Voor het eerst is er nu een manier om de kloof tussen de kerncompetenties (de verborgen waarde) en het toekomstpotentieel van een onderneming te overbruggen. Het is tijd om de immateriële activa binnen uw onderneming de aandacht te geven die zij verdienen, om zodoende doorgaande groei en ontwikkeling te kunnen blijven verzekeren.

Verwijzing: De Verborgen waarde van Kennis (2000), geschreven door: Andriessen, D. en R. Tissen. Uitgever: Pearson Education Uitgeverij BV. 

Keywords: slimmer werken